Priser och information

Tid och plats
Perioden 15/5 - ca 15/9 2019 kommer Hrodur att finnas stationerad hos Palmskogsveterinären (adress längre ner) för seminering. Även TAI kommer att finnas tillgängligt. 
 
Bokning
Boka din plats genom att maila susanne@gronagangen.se Priser enligt kontrakt. 
Vi behöver veta stoets namn, om hon har föl vid sidan, haft föl tidigare, när ni vill komma, bedömd, bedömda avkommor.
 
 
Metod
Endast seminering AI och TAI gäller.
 
 
Adress
Palmskogsveterinären, Andreas Sandin. Palmskog. 15395 JÄRNA. 0730-681594
Susanne Sjöström, Tillinge Hagby 14, 745 94  ENKÖPING. 070-6043595