Priser och information

Tid och plats
Perioden 1/5 - 13/8-2022 kommer Hrodur att finnas tillgänglig för SEMIN för AI samt TAI (tom 13/8). Hans hemmastation blir Myrsjö Gård Enköping. De har mycket förmånligt avtal med stoägarna. Inga nya ston tas emot efter 1/8-22
 
Bokning
Boka din plats genom att maila susanne@gronagangen.se Kontrakt kommer att finnas utlagd på Hestur i samband med att hans licens löses. Kontrakt finns även att tillgång omgående om så önskas.  
 
Kostnader
Stolicens i Hestur.
 
Bokningsavgift 2000:- inkl moms (som en del av betäckningsavgiften).
 
Språngavgift 3000:- inkl moms. Faktureras alltid efter första språnget.
 
45 dygns dräktighet, 10000 inkl moms.
 
Total betäckningskostnad 15000:- inkl moms.
Vid 45 dygn faktureras detta oavsett om ultraljud gjorts eller inte.
 
OBS Myrsjö Gårds stationsavgift på 2500:- ingår i totala betäckningskostnaden ovan.
 
Veterinära avgifter tillkommer se Myrsjö Gårds hemsida. Dygnsavgift tillkommer  också.  
 
Metod
Endast semin AI samt TAI. Mottagningsstation måste vara ansluten till slingan, Mats Hästtransporter. 
 
 
Adress
 
Ansvarig Seminverksamhet:
Myrsjö Gård, Anita Rostner. Torstuna Myrsjö Gård 1, Fjärdhundra
rostner@telia.com  
 
Hingstägare kontakt: 
Susanne Sjöström, Tillinge Hagby 14, 745 94  ENKÖPING. 070-6043595 
susanne@gronagangen.se