Kontakt/Contact

Gröna Gångens Islandshästar

Susanne Sjöström
Tillinge Hagby 14
745 94  ENKÖPING
+46 70-604 35 95
Mail: susanne@gronagangen.se

Please feel free to contact us in English if you are not speaking Swedish. 

Vägbeskrivning från Enköping:

Från motorvägen E18 tag av avfarten Strängnäs, Enköping V, Hummelsta och kör gamla E18 mot Västerås, dvs sväng av motorvägen.

Kör cirka 5-6 km, kör förbi Tillinge Kyrka och tag sedan höger där vägen smalnar av, LUNDBY/BRED. Kör 1 km, tag höger HAGBY S. Har ni kört över motorvägsbron har ni kört för långt.

Håll direkt vänster (t-korsning). Kör 400 meter, tag av höger på grusvägen (liten islandshästskylt vid vägens början) som går direkt parallellt med motorvägen. Sikta mot MAX-Skylten. Kör rakt fram hela vägen tills du kommer till gården. Ta det lugnt sista biten, dålig sikt och det kan komma hästar eller bilar.

Vägbeskrivning från Strängnäs:

Kör riksväg 55 från Strängnäs mot Uppsala. Vid Enköping kör gamla E18 mot Västerås.

Kör cirka 5-6 km, kör förbi Tillinge Kyrka och tag sedan höger där vägen smalnar av, LUNDBY/BRED. Kör 1 km, tag höger HAGBY S. Har ni kört över motorvägsbron har ni kört för långt.

Håll direkt vänster (t-korsning). Kör 400 meter, tag av höger på grusvägen (liten islandshästskylt vid vägens början) som går direkt parallellt med motorvägen. Sikta mot MAX-Skylten. Kör rakt fram hela vägen tills du kommer till gården. Ta det lugnt sista biten, dålig sikt och det kan komma hästar eller bilar.

Vägbeskrivning från Västerås:

Kör E18 mot Enköping och när du kommer till IRSTA, ÄNGSÖ tag av och kör gamla E18 mot Enköping, dvs sväng av motorvägen och håll mot Hummelsta.

Kör igenom HUMMELSTA och en bit efter det att 80-vägen har börjat ska ni svänga vänster, LUNDBY/BRED. Kör 1 km, tag höger HAGBY S. HAr ni kört över motorvägsbron har ni kört för långt.

Håll direkt vänster (t-korsning). Kör 400 meter, tag av höger på grusvägen (liten islandshästskylt vid vägens början) som går direkt parallellt med motorvägen. Sikta mot MAX-Skylten. Kör rakt fram hela vägen tills du kommer till gården. Ta det lugnt sista biten, dålig sikt och det kan komma hästar eller bilar.